2% din impozitul pe venit

Redirecționați 2% din impozitul pe venit pentru Asociația Alumni Universității din București

Puteți sprijini dezvoltarea Asociației Alumni Universității din București prin redirecționarea către Asociație a 2% din impozitul pe venit datorat statului, completând și depunând până la 25 mai 2017 formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii) sau formularul 200 (dacă ați avut și alte venituri în afara salariului), astfel:

a) pentru venituri din salariu: descărcați de aici FORMULARUL 230, completat deja cu datele Asociației Alumni Universității din București;

b) pentru alte venituri în afara salariului: descărcați de aici FORMULARUL 200, completat deja cu datele Asociației Alumni Universității din București;

Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA ALUMNI UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
Cod de identificare fiscală: 29223620
Cont bancar (IBAN): RO52BRDE410SV57544994100
După ce ați descărcat varianta de formular care corespunde situației în care vă încadrați, vă rugăm să îl completați cu datele dumneavoastră personale.

Formularul se completează în două exemplare, din care unul va rămâne la dumneavoastră.

a) pentru venituri din salariu (formularul 230), completați rubrica: DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI și semnați formularul. Restul rubricilor formularului nu trebuie completate.

b) pentru venituri și din alte surse decât salariul (formularul 200), folosiți instrucțiunile de completare.

Precizări suplimentare pot fi găsite la această adresă

Nu este necesar sa cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit, puteți lăsa căsuța necompletată.

Depuneți formularul completat la registratura organului fiscal sau trimiteți formularul prin poștă, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu (pentru București, detalii aici; pentru celelalte sedii, detalii aici).

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Relația Universității din București cu absolvenții săi este o prioritate pentru dezvoltarea unei comunități universitare puternice. Asociația Alumni Universității din București (AAUB) a fost înființată în anul 2012 pentru a crea un cadru organizat de cooperare între absolvenți și Universitatea pe care au urmat-o. Asociația își propune să-i implice în mod direct pe absolvenți în activitățile Universității din București și în atragerea de resurse materiale și financiare în beneficiul comunității sale universitare.