Asociația este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică. Scopul nostru este de a menține absolvenții Universității din tară și din străinătate alături de comunitatea sa academică, de a susține material și financiar Universitatea din București în activitățile sale didactice, educaționale și de cercetare științifică.

Asociaţia ”Alumni Universității din București” a fost constituită pe baza Hotarârii Senatului Universităţii din Bucureşti luată în şedinţa din data de 30.03.2011. Asociația este înființată în conformitate cu OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice. 

alumni@unibuc.ro
Consiliul director:


Camil-Alexandru PÂRVU
Luciana Alexandra GHICA
Răzvan VONCU
Ana Maria TĂNASE
Cătălin GHERGHE
Constantin VICĂ
Robert DOBRE