Asociaţia are urmatoarele obiective si activități:

Implicarea absolvenților Universității din București în viața comunității sale academice, o confirmare a prestigiului său național si internațional;

Acţiuni în scopul sprijinirii activității Universităţii din Bucureşti, campanii de informare si de promovare;

Acţiuni în scopul atragerii de resurse materiale şi financiare în beneficiul Universității; în acest sens, Asociaţia poate desfașura și organiza evenimente de strângere de fonduri pentru: reabilitarea unor imobile; construirea unor imobile; întemeierea unor săli de conferinţe; finanţarea unor posturi didactice; dezvoltarea infrastructurii materiale si tehnologice a Universității; sprijinirea cadrelor didactice ajunse Ia varsta de pensionare, etc.;

Organizarea unor evenimente, acţiuni, programe culturale, educaţionale si de cercetare: sesiuni de comunicări naţionale si internaţionale; școli de vară;  cercuri ştiintifice; workshop-uri sau seminarii ştiintifice;  seminarii de dezvoltare în carieră a studenților;  finanţarea publicării de reviste si cărti de specialitate, suporturi de curs, cursuri, articole; lansări de carte; seri de concert, teatru;

Lansarea unor programe de burse și premii pentru studenți; finanțarea unor mobilități ale cadrelor didactice ale Universităţii din Bucureşti, participări la conferințe naționale și internaționale, stagii de cercetare, etc.;

Stimularea activității editoriale, a creaţiei, a producţiei de materiale educative, cultural-artistice si stiintifice a studentilor si cadrelor didactice;

Îmbunătăţirea condiţiilor de instruire ale studentilor, precum și promovarea incluziunii sociale și sprijinirea studenților cu dizabilități;

Colaborarea cu alte fundații si  asociaţii din țară sau străinătate care să servească scopului asociației;