Am înfiinţat Asociaţia Alumni din convingerea că este nevoie de spirit academic în societatea civilă românească şi în viaţa de zi cu zi a celor care, absolvind o facultate sau un program de studii din cadrul Universităţii din Bucureşti, pot crea în mod firesc o punte între Alma Mater şi societate. Valorile noastre sunt cele care definesc spiritul academic, căruia îi adăugăm o dimensiune suplimentară a implicării sociale. Păstrarea absolvenților din țară și străinătate în viața comunității academice confirmă prestigiul național și internațional al Universității din București.