Constituirea unei baze de date cu absolvenții Universității din București reprezintă un obiectiv important al Asociației Alumni. O asemenea bază de date permite Asociației să realizeze programe și evenimente dedicate absolvenților, să medieze relațiile între ei și cele cu Universitatea. 

Profilul profesional al absolvenților Universității din București este deosebit de relevant în procesul de evaluare a programelor de studii.

Utilizarea datelor este exclusiv determinată de scopul și obiectivele formulate de Adunarea Generală a Asociației.