Asociația Alumni Universității din București este partenerul privilegiat al absolvenților, donatorilor și prietenilor Universității, oferind instrumente riguroase și flexibile pentru a direcționa sprijinul material și financiar pe care aceștia îl acordă comunității sale universitare. Donațiile, sponsorizările și alte formule de sprijin sunt gestionate de Asociație în funcție de prioritățile Universității, cu o responsabilitate directă față de aceasta și în respectul legilor în vigoare.

Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA ALUMNI UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
Cod de identificare fiscală: 29223620
Cont bancar (IBAN): RO52BRDE410SV57544994100
Banca: BRD, Ag. COMPOZITORILOR

Fondurile primite de Asociația Alumni Universității din București sunt destinate exclusiv sprijinirii programelor și activităților Universității.

Puteți alege ca susținerea financiară pe care o acordați Universității din București sa fie direcționată către:

un beneficiar anume dintre entitățile ce o compun (o facultate, un departament, un centru de cercetare),
un anumit program (burse pentru studenți, consilierea profesională a studenților, etc.),
un anumit eveniment (conferințe, școli de vară, etc.),
prioritățile curente ale Universității (lăsând acesteia latitudinea de a folosi aceste resurse în beneficiul întregii comunități universitare).